دال دوست داشتن

درخواست حذف این مطلب

دال دوست داشتن | حسین وحدانی | انتشارات ویدا |چاپ یازدهم | ۱۳۰ صفحه به نظرم هر ی باید یک بار هم که شده این کتاب رو بخونه. جملات ن توی کتاب هست که آدم رو به فکر وا میداره. درونت رو به انقلاب میکشونه و حرف هایی که نیاز داری بشنویشون رو بهت میگه. من به شخصه باید و باید این کتاب و حرف هارو حتی یک بار هم که شده میشنیدم و میخوندم.